tape_left
tape_right
content top

Look UP

lookUP beleid&beeld omhoog wijzen

Van beleid naar persoonlijke beelden van medewerkers
 

Van papier dat in de la verdwijnt naar een persoonlijk invulling van missie, visie, beleid en lange termijn doelen!

De Gloed biedt in samenwerking met bureau Management en Art zes visualisatieconcepten aan, compleet met methodiek om het ‘levend’ te houden.
Onze concepten helpen medewerkers om de abstracties van missie, visie, beleid en doelen concreet en persoonlijk te maken, waardoor het langer beklijft en het eigenaarschap ervan groeit.

Het kan gaan om:
  • Ondersteuning bij het gezamenlijk plannen van een route naar gewenste doelen
  • Visie en doelen onder de aandacht houden
  • Een focus op kernwaarden van het bedrijf
  • Duidelijk zijn in waar je voor staat
  • Versterking van eigenheid en verbondenheid van medewerkers binnen het grotere geheel
  • Het vergroten van persoonlijke betrokkenheid
  • Het zichtbaar maken van structuren en verbanden
  • Papieren beleidskernen vertalen in beelden die meer zeggen dan duizend woorden
content bottom