tape_left
tape_right
content top

UP-side-down training

UPside down TR handgezichten

Creatief en helder denken


Bij creatief denken gaat het om:
  • Hoe kan ik patronen doorbreken en ‘out of the box’ denken? Bijvoorbeeld om tot productinnovatie te komen of om diensten en processen anders vorm te geven.
  • Hoe stimuleer ik mijn eigen creativiteit?
  • Hoe kom ik tot vernieuwende gedachten? Stel ik mijzelf wel de juiste vragen?
  • Hoe kan ik ‘om’-denken?

Bij helder denken gaat het om:
  • Hoe zit de structuur van (mijn) denken in elkaar? Zijn de feiten, de criteria en conclusies logisch?
  • Hoe kan ik helder mijn gedachten op een rij zetten en hoofd- en bijzaken onderscheiden? Hoe kan ik weloverwogen een mening formuleren en een beslissing nemen bij complexe materie?
  • Hoe herken ik denkfouten en drogredeneringen?
  • Welke overtuiging is werkzaam op de achtergrond?

De Gloed verzorgt workshops op dit gebied en heeft professionele procesbegeleiders om het (creatief) denkproces van u en uw team of organisatie te faciliteren.
content bottom