tape_left
tape_right
content top

What's UP trainingen

whats UP TR: handschoenen

Excelleren in communiceren -trajecten op maat
 

De Gloed focust zich op persoonlijke interactie in de communicatie in trainingen die verder gaan dan modellen, techniek en ‘trucjes’.

De deelnemer zelf is zijn belangrijkste instrument, modellen zijn slechts hulpmiddelen. Wij streven naar echtheid en een constructieve basishouding ten opzichte van de communicatie, gevoed vanuit een persoonlijk begrip. Om de overdracht naar de praktijk te vergroten, vragen wij om een actieve inbreng.

Om tot een goede inhoudbepaling te komen, wordt met opdrachtgever en deelnemers goed gekeken waar nou precies de vraag en behoefte ligt. Op basis daarvan wordt ook de werkwijze vastgesteld, waarbij er altijd ruimte zal zijn om de training samen met de deelnemers organisch te blijven vormgeven. We vragen om concrete situaties en dagen deelnemers uit om de eigen leervraag te verhelderen en te behalen leerresultaten te markeren.

Zo vergroten wij de eigen invloed om een effectieve en plezierige interactie verder te vergroten.

De feiten kunnen van alles betekenen
content bottom