tape_left
tape_right
content top

UPstage training

UPstage TR handen met oogjes

Expertise van trainingsacteurs in communicatie en gedrag
 

Onze trainingsacteurs zijn hoogopgeleide professionals, die ook door externe trainers kunnen worden ingehuurd. Onze senioracteurs kunnen echter ook zelfstandig en zonder trainer bijzondere trainingsbijeenkomsten verzorgen. Daarvoor hebben wij 2 concepten ontwikkeld:

Het modellenbureau: communicatiemodellen helder en concreet

Geschikt voor groepen die een bepaald communicatiemodel al kennen, het meer concreet willen krijgen en ermee willen experimenteren, alsmede voor groepen die graag eens het concept van een model willen verkennen om na te gaan wat ze er wel of niet mee zouden kunnen.
Twee acteurs maken kort het concept en de gedachte achter een communicatiemodel duidelijk, waarna het tijd is om ermee te gaan spelen. Ze spelen voorbeeldscènes ter verduidelijking, improviseren situaties op basis van de aanwijzingen van de deelnemers, veroorzaken een 'parallel proces' en nodigen deelnemers uit om eventueel ook iets zelf te proberen. De deelnemers blijven te allen tijde in controle over het eigen leerproces!

U kunt denken aan modellen als: teamrollen van Belbin, conflicthantering en omgaan met grensoverschrijdend gedrag, feedbackmodellen, de Roos van Leary, de teamrollen van Belbin, situationeel leiderschap, onderhandelen, effectief omgaan met lastige mensen, kernkwadranten, motiveren. Staat uw model hier niet tussen? Vraag gerust.

Simulatie-intervisie: actief leren vanuit uw eigen praktijk

Bij intervisie gaat het om leren van elkaar op gelijkwaardig niveau. Er zijn geen hiërarchische verhoudingen en er is geen 'leraar'. Iedere deelnemer is deskundige. De verantwoordelijkheid voor de inhoud en het leren ligt volledig bij de groep zelf.
Intervisie kan uiteenlopende onderwerpen hebben. Bij simulatie-intervisie wordt gefocust op dilemma's in de persoonlijke interactie met collega's/ medewerkers en klanten. Twee acteurs spelen de dilemma’s van deelnemers en proberen de tips van de groep uit. Ook is het voor deelnemers mogelijk om zelf iets uit te proberen. Tijdens leergesprekken zullen de acteurs steeds opletten of iets concreet gemaakt kan worden in een simulatie en bewaken zij het proces mee.

Het gaat er niet om nieuwe landschappen te ontdekken, het gaat er om het bestaande landschap met nieuwe ogen te bekijken
 
Spelen en humor zijn bezigheden die men niet serieus genoeg kan nemen.
 
Voor meer informatie voor trainers over het inhuren van trainingsacteurs, klik op de link naar het document "de Gloed garandeert de kwaliteit van haar acteurs"

Als RAAK-trainer heb ik hele goede ervaringen met Ton Kemp als trainingsacteur.
Ton speelt heel gemakkelijk in op het proces in de groep en ondersteunt je ook als RAAK-trainer, als dat nodig is.
Ook met de andere traingsacteurs van De Gloed heb ik hele goede ervaringen.
Er is goede afstemming van tevoren over het programma en ook voor de evaluatie na de communicatietraining wordt tijd genomen.
Zodoende hebben we in de afgelopen jaren een goede samenwerking opgebouwd (Jenny de Leeuw, RAAK trainer vanuit GGD Fryslân)
content bottom