tape_left
tape_right
content top

Specials onderwijs

Specials onderwijs alg

Voor individuele leerkrachten en teams


Wij hebben een speciale binding met het onderwijs, van basisonderwijs tot voortgezet onderwijs en van middelbaar tot hoger beroepsonderwijs. Een aantal van onze trainers en trainingsacteurs heeft daar zijn wortels liggen, werkt er nog steeds of doet iets voor het onderwijs in de tweede lijn.
content bottom