Welkom bij de Gloed!
training, coaching & theater
tape_left
tape_right
top

Onze visie in 2,5 minuut
Bekijk hier de antwoorden op de vragen
bottom
shadow_left
shadow_right
tape_left
tape_right
top

Wat we doen...

De Gloed helpt mensen effectief denken, communiceren en samenwerken. Dat doen wij door het in opdracht verzorgen van trainingen, teamcoaching en bijeenkomsten.
coaching coaching coaching
bottom
shadow_left
shadow_right
4 3 2 1
man

Denkstijlen. Dat is nou typisch!

In communicatie kun je patronen onderscheiden, die weergeven hoe iemand gewaarwordt, denkt en doet. Deze patronen noemen we metaprogramma’s: ze beschrijven gedrag, en niet hoe iemand is! Gedrag dat per context (werk, privé, hobby….) kan verschillen. Inzicht hierin voedt het begrijpen van gedrag en opent de mogelijkheid het te beïnvloeden, of het nu je eigen gedrag is of dat van een ander. Zo kun je in je communicatie tot beter begrip en efficiënter presteren komen. In een interactie zijn natuurlijk meerdere metaprogramma’s actief.
In de komende 14 weken lanceren we hierover elke week een kort filmpje (2,5 minuut), gemaakt i.s.m. Anneke Durlinger. Op de hoogte blijven? Like dan onze facebookpagina.
 
man

Seksueel grensoverschrijdend gedrag

Het Regiecentrum Bescherming en Veiligheid (voorheen bureau Jeugdzorg) verzorgt trainingen voor professionals om in gesprek te raken over seksueel grensoverschrijdend gedrag. Zij werken volgens het vlaggensysteem, dat kaders geeft en objectieve normen stelt. Hierdoor is het makkelijker om seksueel gedrag te duiden en erover in gesprek te raken.
De Gloed maakte met studenten van de opleiding docent theater korte filmpjes ten behoeve van de training en ontwikkelde actief mee in de opzet van het dagdeel waarin gewerkt wordt met trainingsacteurs.
man

UP-stage intervisie in de zorg

Wij verzorgen zeer regelmatig UPstage ntervisie bijeenkomsten in onderwijs en zorg. Thema's: Omgaan met als lastig ervaren gedrag bij leerleingen, ouders, cliënten met dementie of psychische problemen en hun familieleden. De deelnemers zijn vooral tevreden over de goede aansluiting bij de praktijk en het concrete karakter van de bijeenkomsten. Geen trainer, maar samen met trainingsacteurs zoeken naar gedragsstrategieën op basis van de gedachte achter een model, theorie of visie. De acteurs zetten gesprekken aan, spelen scènes voor, hebben ideeën voor oefeningen, spiegelen en dagen u uit om eens iets te proberen.
man

In gesprek met ouders

Professionals in de zorg en het onderwijs moeten regelmatig gesprekken voeren met ouders over iets waar zorgen over bestaan. Dat is niet altijd even makkelijk. De Gloed verzorgt al een aantal jaren praktische trainingen op dit gebied voor artsen, verpleegkundigen, pedagogen en leerkrachten. De trainingen zijn bijzonder goed ontvangen (zie ook klantreacties), mede door het degelijke voorwerk, aansluiting bij de praktijk en een goede follow-up in de organisatie.
shadow_left
shadow_right
tape_left
tape_right
top

Niet de gebeurtenis zelf, maar de betekenis die je er aan geeft bepaalt hoe je je voelt

NLP-uitgangspunt

Creativiteit is denken met een bochtje

Er staat maar 1 ding echt vast en dat is dat alles verandert

Kleine kansen zijn vaak het begin van grote ondernemingen

Demosthenes

Creativiteit maakt meer mogelijk dan het verleden waarschijnlijk maakt

bottom
tape_left
tape_right
top

Facebook

bottom