Welkom bij de Gloed!
training, coaching & theater
tape_left
tape_right
top

Onze visie in 2,5 minuut
Bekijk hier de antwoorden op de vragen
bottom
shadow_left
shadow_right
tape_left
tape_right
top

Wat we doen...

De Gloed helpt mensen effectief denken, communiceren en samenwerken. Dat doen wij door het in opdracht verzorgen van trainingen, teamcoaching en bijeenkomsten.
coaching coaching coaching
bottom
shadow_left
shadow_right
4 3 2 1
man

Denkstijlen. Dat is nou typisch!

Bekijk onze filmpjes op https://vimeo.com/degloed, onder andere over metaprogramma's in denken.
In communicatie kun je patronen onderscheiden, die weergeven hoe iemand gewaarwordt, denkt en doet. Deze patronen noemen we metaprogramma’s: ze beschrijven gedrag, en niet hoe iemand is! Gedrag dat per context (werk, privé, hobby….) kan verschillen. Inzicht hierin voedt het begrijpen van gedrag en opent de mogelijkheid het te beïnvloeden, of het nu je eigen gedrag is of dat van een ander. Zo kun je in je communicatie tot beter begrip en efficiënter presteren komen. In een interactie zijn natuurlijk meerdere metaprogramma’s actief.
 
man

Seksueel grensoverschrijdend gedrag

Het Regiecentrum Bescherming en Veiligheid (voorheen bureau Jeugdzorg) verzorgt trainingen voor professionals om in gesprek te raken over seksueel grensoverschrijdend gedrag. Zij werken volgens het vlaggensysteem, dat kaders geeft en objectieve normen stelt. Hierdoor is het makkelijker om seksueel gedrag te duiden en erover in gesprek te raken.
De Gloed werkt hieraan mee door het leveren van trainingsacteurs. We raden deze traingen van Veilig Thuis van harte aan!
man

Voert u regelmatig lastige gesprekken? Dan is UPstage intervisie iets voor u!

Wij verzorgen zeer regelmatig UPstage intervisie bijeenkomsten voor overheid onderwijs en zorg. Thema's: Omgaan met als lastig ervaren gedrag bij leerlingen, ouders, cliënten met dementie of psychische problemen en hun familieleden. De deelnemers zijn vooral tevreden over de goede aansluiting bij de praktijk en het concrete karakter van de bijeenkomsten. Geen trainer, maar samen met trainingsacteurs zoeken naar gedragsstrategieën op basis van de gedachte achter een model, theorie of visie. De acteurs zetten gesprekken aan, spelen scènes voor, hebben ideeën voor oefeningen, spiegelen en dagen u uit om eens iets te proberen.
man

Omgaan met verschillen in gesprekken

Professionals moeten regelmatig gesprekken voeren over onderwerpen, waar niet altijd even makkelijk op gereageerd wordt. Bijvoorbeeld over iets waar zorgen over bestaan of verschil van inzicht. De ander kan dan heftig reageren. Dat is niet altijd even makkelijk. De Gloed verzorgt al een aantal jaren praktische trainingen op dit gebied voor onder andere artsen, verpleegkundigen, wijkteammedewerkers, pedagogen, bewindvoerders en leerkrachten. De trainingen zijn bijzonder goed ontvangen (zie ook klantreacties), mede door het degelijke voorwerk, aansluiting bij de praktijk en een goede follow-up in de organisatie.
shadow_left
shadow_right
tape_left
tape_right
top

Er staat maar 1 ding echt vast en dat is dat alles verandert

If you think it's expensive to hire a professional, wait until you hire an amateur

onbekend

Logica brengt je van A naar B, verbeelding brengt je overal

Albert Einstein

Waanzin is keer op keer hetzelfde doen en een andere uitkomst verwachten

Albert Einstein

There is nothing either good or bad, but thinking makes it so

William Shakespeare
bottom
tape_left
tape_right
top

Facebook

bottom